Saturday, 2 January 2016

Alessio Ballerini - Beautiful Ground (2015)


Alessio Ballerini (snd 1980) üllitise üle võib muidugi vaielda, kas muusik on võrreldes varasemate töödega edasi (või kõrvale) astunud või mitte, aga lähtudes ühe eelsokraatilise filosoofi järeldusest, et samasse jõkke ei astuta kahte korda, mistõttu keskendun pigem albumi mõjule kuulaja meelte ja hingelisuse puudutamisel konkreetsel ajahetkel. Igatahes liikumine, teelahkmel olemine ja reaalsuse piiride ületamine (ning paratamatult muutumine-teisenemine) on lahutamatu osa siin. Nimelt AB komponeeris maamajas, millele oli eelnenud 20-päevane 250 kilomeetriline jalgsi retk. Rännakul oli ta salvestanud nii konkreethelisid kui ka vanaaegseid klahvpille (klavessiin, orelid) teele jäänud pühapaikades. Teisalt neist helidest lähtumine ei tähenda, et kuulaja ette laotuks (üksnes) vanamuusikaline kammerlikkus ja spetsiifiline kopitus. Albumi tugevus väljendub selles, et vana ja kaasaegsete mõjuväljade ühildamisel on iga noot laetud sulni emotsionaalsusega – kokkuvõttes laotub kuulaja ette elektroonilisust (ja ajalikkust) ületav orgaaniline tervik. Varahommikusse päikselisse idülli loomuldasa sobituv teos.  

No comments:

Post a Comment